Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2012

weronana
4918 4352
Remember?
Reposted bypesymistasectionmahsheedtbtfnotforgetmereddieEdgiSebeczekmiraseqpartyhardorgtfoMissySleepyryskaBubuzombierwarhinyoumefirneonlilithmartynafrontczakCarrerecrazysquirrelinsectstrawberrryKarmellablemsmcgheetothebitterendsleepingbeautyvintagesaziaexitdoorcheshiredianazet11amnieobecnoscsiriusminervasomebodyamazingsweetdestructionsidestorykochamspacnablesDivius

July 09 2012

weronana
0964 0b73
Reposted fromdumbscream dumbscream viatobecontinued tobecontinued
weronana
weronana
Jeśli na prawdę kogoś kochasz, pozwolisz by złamał ci serce.
Reposted fromwstan wstan vianeedtochange needtochange
weronana
3835 b283
Reposted fromneedtochange needtochange
weronana
4855 9571
Reposted fromneedtochange needtochange
weronana
5082 c2de
Reposted fromneedtochange needtochange
weronana
2456 2045
Reposted fromneedtochange needtochange
weronana
3361 aab9
weronana
2908 259a
Reposted fromneedtochange needtochange
weronana
-Dałbyś jej 3 szansę?
-Tak.
-Ale przecież 2 razy tak bardzo Cię zraniła..
-Tak to prawda, ale jest jeszcze coś.
-Co takiego?
-Kocham ją. Kocham ją tak bardzo,że dałbym wsadzić sobie sztylet w
serce po raz trzeci dla chociażby kilku chwil, które podarowałaby tylko dla mnie.
weronana
0603 a683
Reposted fromCocaineComa CocaineComa vianfading nfading
weronana
Wie pani, kto to jest pesymista? (...) Były optymista dobrze poinformowany.
— Sławomir Borewicz
Reposted fromwodorex wodorex viaappreciation appreciation
weronana
9395 a1cb

Reposted fromwindofchange windofchange viagrovly grovly
3494 a779
Reposted fromdulcemoni dulcemoni viaahora ahora
weronana
7333 28d3
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaahora ahora
weronana
6791 42cd
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver viagrovly grovly

July 08 2012

weronana
Owszem, mam ciężki charakter. Tłumię w sobie wszystko, co leży mi na sercu i czasami nie potrafię wygadać się nawet najlepszej przyjaciółce. Często pyskuje i wybucham agresją, nie potrafię się powstrzymać i przestać. Zbyt często się kłócę, ranię tych, na których mi naprawdę zależy i ciągle mówię coś, czego nie powinnam. Zbyt często płacze. 
Reposted frommefir mefir viaproof proof

July 06 2012

weronana
Każde dobre uczucie ludzkie jest święte i nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele, a o to przecież w końcu chodzi.
— Marek Hłasko, Ósmy dzień tygodnia.
Reposted fromappreciation appreciation
weronana
9242 c6ad
Reposted fromnfading nfading viagrovly grovly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl